Ranka Todorović

Autor

Rođena 1948 u Dabru kod Sanskog Mosta (BiH), po zanimanju profesor-defektolog.Provela svoj radni vek u radu sa autističnom decom, omladinom i odraslim osobama u Beogradu i u Parizu.

Rano je počela da piše u Učiteljskoj školi, učestvovala je u aktivnostima Mladih pisaca Bosne i Hercegovine, sekcija Prijedor.( 1966/67/68) Učestvovala je na književnoj smotri “Kozara 4”, nastupala na literarnim večerima, objavljivala poeziju u lokalnim listovima.
Godine 1968 upisuje studije za defektološku struku, završava defektološki fakultet u Zagrebu, potpuno prekida literarne aktivnosti i posvećuje se radu sa hendikepiranom decom. Autor je Udžbenika, priručnika »Vežbe za razvij percepcije kod dece ometene u razvoju » objavljene 2003 kod Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Beogradu Ponovo je počela da piše 1985, rezultat toga rada je knjiga poezije « Čovek zagledan u ljude », objavljena 2000. godine u Beogradu. Dve godine kasnije dobila je prvu nagradu za kratku priču na književnom konkursu u Udruženju pisaca « Sedmica » u Frankfurtu na Majni.Ohrabrena, objavila je prvi roman”Pet šešira”, 2003. 

Ranka Todorović Grubešić

Zastupljena je u više zajedničkih zbirki poezije objavljenih u našoj evropskoj dijaspori.
Član je Udruženja književnika Srbije.
U Parizu je aktivna u neformalnoj literarnoj grupi Srpski pesnici pariskog kruga.

Ranka Todorović Grubešić

Novel, Fiction

Ranka Todorović Grubešić

3/5

Novel, Fiction

Ranka Todorović Grubešić

5/5

Novel, Fiction

Ranka Todorović Grubešić

5/5

Novel, Fiction

Ranka Todorović Grubešić

3/5

Novel, Fiction

Ranka Todorović Grubešić

5/5