Dragan Pajović

Autor

Драган Пајовић се бави новинарством од 1988 године у говорном и писаном облику као оснивач или сарадник радио, писаних и електронских медија у Србији и Француској. Аутор је збирке песама Схваћено у издању београдског Етхоса 2011 и збирке сонета Склопи очи и сањај у издању крагујевачког Духовног луга 2015.

Roman

DRAGAN PAJOVIĆ

DRAGAN PAJOVIĆ